Ρομπότ Wittmann W823-0354

Ετος: 2016

Ταξίδι Χ 550 mm
Ταξίδι Ζ 2500 mm
Ταξίδι Υ 1200 mm

Ρομπότ Wittmann W828

Ετος: 2013

Ταξίδι Χ 1100 mm
Ταξίδι Ζ 3000 mm
Ταξίδι Υ 1400 mm

Ρομπότ Wittmann W828-0341

Ετος: 2013

Ταξίδι Χ 1105 mm
Ταξίδι Ζ 2500 mm
Ταξίδι Υ 1200 mm

Ρομπότ Wittmann W828

Ετος: 2013

Ταξίδι Χ 1105 mm
Ταξίδι Ζ 3000 mm
Ταξίδι Υ 1400 mm

Ρομπότ Wittmann W832-0578

Ετος: 2013

Ταξίδι Χ 900 mm
Ταξίδι Ζ 2000 mm
Ταξίδι Υ 1600 mm

Ρομπότ Wittmann W633-1130

Ετος: 2005

Ταξίδι Χ 900 mm
Ταξίδι Ζ 3500 mm
Ταξίδι Υ 1800 mm

Ρομπότ Wittmann W831-1096

Ετος: 2018

Ταξίδι Χ 800 mm
Ταξίδι Ζ 3500 mm
Ταξίδι Υ 1400 mm

Ρομπότ Wittmann W823-0361

Ετος: 2016

Ταξίδι Χ 550 mm
Ταξίδι Ζ 2500 mm
Ταξίδι Υ 1400 mm

Wittmann W633-1130

Ετος: 2005

Ταξίδι Χ 900 mm
Ταξίδι Ζ 3500 mm
Ταξίδι Υ 1800 mm

Wittmann W832-0578

Ετος: 2013

Ταξίδι Χ 900 mm
Ταξίδι Ζ 2000 mm
Ταξίδι Υ 1600 mm

Krauss Maffei LRX150-0604

Ετος: 2008

Ταξίδι Χ 900 mm
Ταξίδι Ζ 3000 mm
Ταξίδι Υ 1800 mm

Wittmann W828-0342

Ετος: 2013

Ταξίδι Χ 1105 mm
Ταξίδι Ζ 3000 mm
Ταξίδι Υ 1400 mm

Wittmann W828-0341

Ετος: 2013

Ταξίδι Χ 1105 mm
Ταξίδι Ζ 2500 mm
Ταξίδι Υ 1200 mm

Wittmann W832-0672

Ετος: 2013

Ταξίδι Χ 900 mm
Ταξίδι Ζ 2000 mm
Ταξίδι Υ 1600 mm

Wittmann W828-0296

Ετος: 2013

Ταξίδι Χ 1100 mm
Ταξίδι Ζ 3000 mm
Ταξίδι Υ 1400 mm

Krauss Maffei LRX150S-0469

Ετος: 2008

Ταξίδι Χ 900 mm
Ταξίδι Ζ 2500 mm
Ταξίδι Υ 1400 mm

Wittmann W832-0549

Ετος: 2013

Ταξίδι Χ 900 mm
Ταξίδι Ζ 2000 mm
Ταξίδι Υ 1600 mm

Wittmann W828-0438

Ετος: 2014

Ταξίδι Χ 1105 mm
Ταξίδι Ζ 3000 mm
Ταξίδι Υ 1400 mm

Wittmann W828-0437

Ετος: 2014

Ταξίδι Χ 1105 mm
Ταξίδι Ζ 2500 mm
Ταξίδι Υ 1200 mm

Wittmann W828-0344

Ετος: 2013

Ταξίδι Χ 1105 mm
Ταξίδι Ζ 3000 mm
Ταξίδι Υ 1400 mm