Γεμιστικό σωλήνα Axomatic Optima 800

Ετος: 2009

Μονάδες χωρητικότητας/ώρα 3600 u/h
Μέγιστο δοχείο Ø 50 mm
Τρέχον εργαλείο (π.χ. 1ml, 5 ml, 8 gr...)
Nbr πρατηρίων καυσίμων 8
Μέγιστο εύρος πλήρωσης (καθορίστε) 3 ml - 250 ml
Ηλεκτρική ισχύς 400 V

Γεμιστικό σωλήνα Cadmach machinery KTF 40

Ετος: 2004

Μέγιστο εύρος πλήρωσης (καθορίστε)
Τρέχον εργαλείο (π.χ. 1ml, 5 ml, 8 gr...)

Pablo TB-250

Ετος: 2020

Μονάδες χωρητικότητας/ώρα 5000 u/h
Μέγιστο δοχείο Ø 50 mm
Μέγιστο εύρος πλήρωσης (καθορίστε) 250 ml
Τύπος σωλήνα Πλαστική ύλη
Μέγιστο ύψος δοχείου 210 mm
Τρέχον εργαλείο (π.χ. 1ml, 5 ml, 8 gr...)

TONAZZI MOD. DA - Γεμιστικό σωλήνα για μεταλλικούς σωλήνες που χρησιμοποιείται

Ετος: 1985

Nbr πρατηρίων καυσίμων 12
Μέγιστο εύρος πλήρωσης (καθορίστε)
Ισχύς κινητήρα 0.9 kW
Τύπος σωλήνα Μέταλλο
Τρέχον εργαλείο (π.χ. 1ml, 5 ml, 8 gr...)

Γεμιστικό σωλήνα TONAZZI COLIBRI 40

Ετος: 1990

Μονάδες χωρητικότητας/ώρα 2100 u/h
Μέγιστο δοχείο Ø 50 mm
Τρέχον εργαλείο (π.χ. 1ml, 5 ml, 8 gr...)
Τύπος σωλήνα Μέταλλο
Μέγιστο εύρος πλήρωσης (καθορίστε)
Ισχύς κινητήρα 2.3 kW

Γεμιστικό σωλήνα Forain FRN-2019-084

Ετος: 2019

Χρησιμοποιείται στην εξερεύνηση πετρελαίου και φυσικού αερίου και στο διυλιστήριο πετρελαίου. Το υγρό ρέει μέσα από τη δέσμη των σωλήνων σε έναν θάλαμο όπου γίνεται η ανταλλαγή θερμότητας. Είναι κυρίως κατάλληλο για εφαρμογές υψηλής πίεσης. Δύο ρευστά ρέουν μέσα από τον θάλαμο με διαφορετικές θερμοκρασίες ένα μέσω των σωλήνων και άλλες ροές μέσα στον θάλαμο. Ένας εναλλάκτης θερμότητας είναι μια …

Γεμιστικό σωλήνα Marchesini MT1000

Ετος: 2009

Μέγιστο εύρος πλήρωσης (καθορίστε)
Τρέχον εργαλείο (π.χ. 1ml, 5 ml, 8 gr...)

48.500 €

Δείτε το προϊόν

GB Ηνωμένο Βασίλειο


Norden NM 2002 DF

Ετος: 1988

Μονάδες χωρητικότητας/ώρα 12002 u/h
Μέγιστο εύρος πλήρωσης (καθορίστε) 1-300ml
Τύπος σωλήνα Πλαστική ύλη
Τρέχον εργαλείο (π.χ. 1ml, 5 ml, 8 gr...)

Περιστροφική βίδα πλήρωσης για μπουκάλια PKB ROBO

Ετος: 1987

Μέγιστο δοχείο Ø 70 mm
Μέγιστο εύρος πλήρωσης (καθορίστε) 10-500 ml
Ισχύς κινητήρα 1.5 kW
Μέγιστο ύψος δοχείου 250 mm
Τρέχον εργαλείο (π.χ. 1ml, 5 ml, 8 gr...)

Μεταλλικό κλείστρο σωλήνων KALIX DUPUY KX 14 S

Ετος:

Μονάδες χωρητικότητας/ώρα 4000 u/h
Τύπος σωλήνα Μέταλλο
Μέγιστο ύψος δοχείου 220 mm
Nbr πρατηρίων καυσίμων 16
Μέγιστο δοχείο Ø 20 mm
Μέγιστο εύρος πλήρωσης (καθορίστε) 2- 290 ml

Norden 700 HA πλήρωσης σωλήνων

Ετος: 1997

Μονάδες χωρητικότητας/ώρα 4200 u/h
Τρέχον εργαλείο (π.χ. 1ml, 5 ml, 8 gr...)
Μέγιστο εύρος πλήρωσης (καθορίστε)

55.000 €

Δείτε το προϊόν

GB Ηνωμένο Βασίλειο


Γεμιστικό σωλήνα Marchesini Tonazzi MI 120

Ετος: 2010

Μονάδες χωρητικότητας/ώρα 3000 u/h
Τρέχον εργαλείο (π.χ. 1ml, 5 ml, 8 gr...)
Ισχύς κινητήρα 8 kW
Μέγιστο εύρος πλήρωσης (καθορίστε)
Ηλεκτρική ισχύς 400 V

Norden NM 400-HA

Ετος: 1992

Μονάδες χωρητικότητας/ώρα 2400 u/h
Τύπος σωλήνα Πλαστική ύλη
Μέγιστο ύψος δοχείου 245 mm
Nbr πρατηρίων καυσίμων 1
Μέγιστο δοχείο Ø 50 mm
Μέγιστο εύρος πλήρωσης (καθορίστε) 300 ml

37.000 €

Δείτε το προϊόν

GB Ηνωμένο Βασίλειο


Kalix Dupuy KX 14

Ετος: 1989

Μονάδες χωρητικότητας/ώρα 4000 u/h
Τύπος σωλήνα Μέταλλο
Μέγιστο ύψος δοχείου 220 mm
Nbr πρατηρίων καυσίμων 16
Μέγιστο δοχείο Ø 20 mm
Μέγιστο εύρος πλήρωσης (καθορίστε) 290 ml

Γεμιστικό σωλήνα Norden Nordenmatic 400 HA/M

Ετος: 1996

Μονάδες χωρητικότητας/ώρα 2400 u/h
Μέγιστο δοχείο Ø 50 mm
Τρέχον εργαλείο (π.χ. 1ml, 5 ml, 8 gr...)
Τύπος σωλήνα Μέταλλο + Πλαστικό
Μέγιστο εύρος πλήρωσης (καθορίστε) 300ml with dosing accuracy +/- 0.1 - 0.5%

IWKA TFS15

Ετος: 1995

Μονάδες χωρητικότητας/ώρα 4200 u/h
Μέγιστο εύρος πλήρωσης (καθορίστε)
Ηλεκτρική ισχύς 1200 V
Τύπος σωλήνα Μέταλλο
Τρέχον εργαλείο (π.χ. 1ml, 5 ml, 8 gr...)

Turkish Tube filler

Ετος: 2020

Μονάδες χωρητικότητας/ώρα 1200 u/h
Τρέχον εργαλείο (π.χ. 1ml, 5 ml, 8 gr...)
Μέγιστο εύρος πλήρωσης (καθορίστε) 500

Θερμοδιαμόρφωση - Γραμμή Μορφοποίησης, Γέμισης και Σφράγισης Neweco NTT-200

Ετος: 2018

Μέγιστο εύρος πλήρωσης (καθορίστε)
Τρέχον εργαλείο (π.χ. 1ml, 5 ml, 8 gr...)

Γεμιστικό σωλήνα TONAZZI Colibri 80

Ετος: 1991

Μονάδες χωρητικότητας/ώρα 4800 u/h
Τύπος σωλήνα Μέταλλο + Πλαστικό
Τρέχον εργαλείο (π.χ. 1ml, 5 ml, 8 gr...)
Nbr πρατηρίων καυσίμων 12
Μέγιστο εύρος πλήρωσης (καθορίστε) 3-200 ml

Γεμιστικό σωλήνα Comadis C75

Ετος: 1989

Μέγιστο δοχείο Ø 30 mm
Τρέχον εργαλείο (π.χ. 1ml, 5 ml, 8 gr...)
Μέγιστο εύρος πλήρωσης (καθορίστε)