Νέες προσφορές - Ραδιοτηλεόραση, κινηματογράφος και ήχος 224